پرینت

شرکت داروسازی مهردارو

 

 
  • Ronak

 

Mehr Daroo

    

مهردارو با قابليت توليد  1000 ميليون عدد قرص، 150 ميليون دراژه، 200 ميليون فيلم کت و 100 ميليون کپسول در سال را داراست  و از اين نظر از بزرگ ترين توليد کنندگان دارو در ايران می باشد.
پرسنل فعال در خط توليد شامل 7 نفر متخصص داروساز و 50 نفر کارکنان خط توليد می باشد. کادر فنی نيز در کنار کارکنان خط توليد، امنيت کارکنان و همچنين مراقبت و تعمير دستگاه ها را بر عهده دارند.
دستگاه های موجود در خط توليد شامل : 4 دستگاه پرس قرص و يک دستگاه توليد کپسول، دستگاه های Blender، خشک کن، Compactor، دستگاه روکش کردن قرص، دستگاه های شستشوی ابزار آلات، دستگاه های بسته بندی همچنين چاپ جعبه می باشد.
دو سالن ويژه برای توليد قرص هايی که نبايد در پروسه توليد در تماس با کارکنان خط توليد باشند، مجهز به دستگاه های اتوماتيک برای توليد و بسته بندی ساخته شده اند.
ساير بخش های خط توليد شامل انبار قرنطينه و بايگانی دارو ، بخش انبار و بسته بندی و آزمايشگاه IPQC (کنترل فيزيکی حين توليد) می باشد.

آدرس: کيلومتر 8 جاده مخصوص کرج، انتهای خيابان 23، نبش اتوبان
وب سایت: www.MehrDarou.com
تلفن:
6-44543320 021
فکس: 44543331 021

 محصولات برتر

 
  • فوليك اسيد

  • سولفاسالازین

  • فوروزماید