مراکز پخش

شرکت تجهیزگران طب نوین با 20 مرکز پخش سراسری، تمامی استان های ایران را پوشش می دهد و با تکیه بر اصل حفظ رضایت مشتریان و تامین نیاز آنها، خدمات خود را به داروخانه ها، بیمارستان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها و سایر مراکز درمانی مجاز ارائه می دهد.

  • لطفاً شعبه مورد نظر خود را انتخاب نمائید.
  •      
                   
     
    شعبه تهران