آنتي بيوتيک 1 200 سوسپانسيون آزيترومايسين 64001
غير مخدر 100 80 (قرص روکشدار آ.اس.آ (آسپرين 64002
ضد اسيد معده 1 240 سوسپانسيون آلومينيوم /منيزيم /سايمتيکون
(آلومينيوم ام جي اس)
64003
ضد اسيد معده 1 240 سوسپانسيون آلومينيوم هيدروکسايد 64004
آنتي بيوتيک 100 250 کپسول آموکسي سيلين 64005
آنتي بيوتيک 1 200 400سوسپانسيون اريترومايسين
64006
آنتي بيوتيک 120 400 قرص روکشدار اريترومايسين 64007
مخدر 100 300/10 قرص استامينوفن کدئين 64008
غير مخدر 100 25 کپسول ايندومتاسين 64009
ضد اضطراب 100 10 قرص بوسپيرون 64010
خواب آور 100 2 قرص ديازپام 64011
خواب آور 100 5 قرص ديازپام 64012
خواب آور 100 10 قرص ديازپام 64013
ضد تشنج 48 25 کپسول زونيسامايد 64014
ضد تشنج 48 50 کپسول زونيسامايد 64015
ضد تشنج 48 100 کپسول زونيسامايد 64016
آنتي بيوتيک 10 500 ويال سفازولين 64017
آنتي بيوتيک 10 1 ويال سفازولين 64018
آنتي بيوتيک 1 125 سوسپانسيون سفالکسين 64019
آنتي بيوتيک 1 250 سوسپانسيون سفالکسين 64020
آنتي بيوتيک 1 100 سوسپانسيون سفيکسيم 64021
ضد قارچ 7 200 کپسول فلوکونازول 64022
ضد تشنج 100 200 قرص کاربامازپين 64023
سرماخوردگي 30 30 قرص کلدستاپ 64024
آنتي بيوتيک 14 500 قرص روکشدار کلاريترومايسين 64025
خواب آور 100 2 قرص کلونازپام 64026
خواب آور 100 1 قرص لورازپام 64027
خواب آور 100 2 قرص لورازپام  64028
پرکاري تيروئيد 100 5 قرص متي مازول 64029
ضد افسردگي 100 10 قرص روکشدار نورتريپتيلين 64030

1


بازگشت
  • جهت ورود به لیست محصولات تامین کننده های دیگر میتوانید از منوی روبرو استفاده نمائید.
  •  صفحه اصلی   :   درباره ما    :   محصولات   :    تامین کننده ها   :   مراکز پخش   :   اخبار   :   ارتباط با ما   :   نقشه سایت

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پخش سراسری طب نوین می باشد